VIZUALNA UMETNOST : Kiparske delavnice za odrasle

Ničesar še niste dodali med Prijave.

Preko programa KIPARSTVO udeleženci spoznavajo osnovne principe oblikovanja v glini. Z urjenjem spretnosti in opazovanja izdelajo portret, figuro ali drugačno izvirno skulpturo. V nadaljevanju spoznajo tudi druge kiparske materiale in tehnike.

Celoletni programi
15 + 18 +

Pedagog: Boris Beja

Udeleženci spoznavajo osnovne principe oblikovanja v glini. Z urjenjem spretnosti in opazovanja izdelajo portret, figuro ali drugačno izvirno skulpturo. V nadaljevanju spoznajo tudi druge kiparske materiale in tehnike.

ZAČETNI:

Kiparstvo je medij, ki v zaznavanju in ustvarjanju vključuje tudi gibanje. Specifičnost forme nam ponuja, da jo lahko iz vsakega zornega kota opazujemo na novo, v drugačni »sliki«. Za razliko od slike, ki obstane na površini, je kiparska forma lahko bolj kompleksna. Začetni tečaj kiparstva ponuja udeležencem soočanje s to nalogo udejanjanja globinske podobe, kjer formo oblikujemo iz več, vseh strani.

Začetni tečaj kiparstva je namenjen vsem, ki se prvič srečajo s kiparskim materialom glino. Glina je nas osnovni material, ki nam ponuja z možnostjo dodajanja in odvzemanja več izkušenj, pri učenju pa omogoča tudi ponovitve, ki so ključne za napredovanje v likovnem svetu izkustev. Delavnice temeljijo na opazovanju sveta okoli nas, ter prenašanju opazovanih podob v glino. Program sledi od preprostih form in detajlov do bolj zahtevnih nalog pri ustvarjanju. Občutek gnetenja in ustvarjanja celote slušatelji dobijo preko modeliranja jajca. Renesansa je temeljila na opazovanju in približevanju k lepotnemu idealu, kar jajce na nek način – v obliki idealne forme tudi posnema v naših ateljejih. S to nalogo se slušatelji srečajo tudi s postprodukcijo, ki je del vsake kiparske modelacije. Kip je potrebno pripraviti z votlenjem za sušenje in v nadaljevanju za žganje. Vse te postopke ves čas ponavljamo v nadaljevanju modeliranja v letniku. Tudi v obliki prve stilizirane glave, in drugih detajlov človeškega obraza. Preko mavčnih odlitkov se slušatelji spoznavajo z osnovnimi principi oblikovanja v glini ter tehničnimi postopki obdelave gline, kot je dolbenje, sestavljanje ter različnimi keramičnimi tehnikami - patiniranje, engobiranje, glaziranje,...

Ob posnemanju in natančnem prenašanju podobe v lasten likovni izdelek se v programu krepi tudi lastno kreativno mišljenje. Abstraktno mišljenje v obliki forme in na ravni površine vključujemo v kiparske forme in tako individualno rešujemo zamisli posameznika na enoviti formi. Program vključuje tudi teoretična predavanja s področja vizualne kulture in sodobne umetnosti.

 

NADALJEVALNI PROGRAM:

Nadaljevalni tečaj je namenjen bolj veščim udeležencem, ki so že osvojili oblikovanje po modelu, ter imajo poleg želje modeliranja po modelu, tudi željo po razvijanju lastne ustvarjalnosti. Cilj vsakoletnega nadaljevalnega programa je ustvariti portret, ki ga pripravimo za žganje in ga v nadaljevanju tudi površinsko obdelujemo. Nadaljevalni program poleg posnemanja vključuje tudi spoznavanje z različnimi načini obdelovanja površine, ki so včasih tudi izziv, kako mehko formo predstaviti kot trdo in obratno.

Nadaljevalni program vključuje tudi svobodne interpretacije kiparske forme, pri čemer se glini dodajo tudi drugi kiparski materiali, prilagojeni delu v ateljejih pionirskega doma. Naš namen je slušateljem predstaviti kar se da čim več načinov in postopkov ustvarjanja, ki bi ga lahko ponovili tudi v domačem okolju, brez zahtevnejših tehničnih pripomočkov. V nadaljevanju pa se srečamo še z mavčnimi odlitki, s katerimi se poizkusimo pri klesanju mavčnega kalupa in s tem kiparskega postopka odvzemanja forme na poti do pozitiva.

Ob ustvarjanju krepimo zaznave in kritično mišljenje. Spodbujamo refleksijo in analizo likovnega izdelka. Naslanjamo se na reference iz umetnostne zgodovine in predvsem omogočamo izražanje lastnega jaza s prevodi v kiparsko formo.

 

 

pedagogoginja: Nina Koželj

Tečaj kiparstva je namenjen tako udeležencem, ki se prvič srečajo z glino, kot tudi tistim, ki bi radi nadgradili svoje znanje.  Delavnice temeljijo na opazovanju sveta okoli nas, ter prenašanju opazovanih podob v glino. Udeleženci se bodo preizkusili v oblikovanju po modelu, postopoma, od enostavnih, do bolj kompleksnih oblik (jajce, stilizirana glava, mavčni portret, živi portret, človeška figura), ter se spoznali z osnovnimi principi oblikovanja v glini ter tehničnimi postopki obdelave gline, kot je dolbenje, sestavljanje ter različnimi tehnikami poslikave gline, kot so patiniranje, engobiranje in glaziranje.

Tečaj pa je namenjen tudi bolj veščim udeležencem ki so že osvojili oblikovanje po modelu, ter imajo poleg želje modeliranja po modelu, tudi željo po razvijanju lastne ustvarjalnosti. Udeleženci tečaja se bodo spoznali z različnimi kiparskimi tehnikami in materiali, kot so železo, les, mavec, ter z zanimivimi nalogami in izzivi, ki spodbujajo krativnost, likovno mišljene ter spodbujajo lastno likovno izražanje.

 

Program se izvaja individualno, prilagojen vsakemu posamezniku ter njegovi stopnji znanja.

 

 

 

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem