Kulturni dnevi za osnovne in srednje šole

04.03.2016

Kulturni dnevi, kjer otroci aktivno sodelujejo

Seznam priloženih kulturnih dni je nastal kot rezultat dolgoletnega ustvarjanja in delovanja našega zavoda tako na jezikovnem kot kulturnem področju. Pri oblikovanju vseh naših programov združujemo znanje, veščine in želje naših mentorjev, sodelavcev, tečajnikov ter obiskovalcev festivalov in ostalih programov.

Učenci postanejo v okviru kulturnega dne aktivni udeleženci in ne zgolj opazovalci kulturnega programa.

Poudarek je na pridobivanju izkušenj, saj verjamemo, da le na ta način lahko pri otroku zanetimo iskrico in ga vzpodbudimo k večjemu in trajnostnemu zanimanju za kulturno – umetniške vsebine.

Tudi učenje tujih jezikov postane veliko lažje in predvsem zabavnejše, ko spoznavaš in začutiš zgodbice velikih glasbenih avtorjev ali pa ugotoviš, zakaj je japonska arhitektura tako zelo drugačna od naše.

Otroci spoznajo, da lahko z malo domišljije in želje po znanju ter z nekaj malega opreme sami izdelajo risanko, strip ter da skozi umetnost lahko izražajo svoja najgloblja čustva. V Pionirskem domu jim želimo omogočiti ravno to – želimo, da začutijo umetnost.

 

V Pionirskem domu ponujamo kulturne dneve iz različnih področij:

  • Vizualna umetnost (Animirajmo zgodbo, Animirani film, Grafični relief, Od kamna do podobe, Portret, Umetniški laboratorij)
  • Glasbena umetnost (Moj šolski bend)
  • Uprizoritvena umetnost (Pred zaveso, Cirkuški vrvež)
  • Intermedijska umetnost (Cankar malo drugače, Radio)
  • Tuji jeziki (Delavnica nemškega jezika in glasbe: Wie geht`s, Beethowen?, Delavnica japonske arhitekture, Delavnica španskega jezika in slikarstva – ¡Hola, Gaudi!)

 

Krajši opisi kulturnih dni:

1. Vizualna umetnost

- Animirajmo zgodbo (vsi razredi)

Otroci bodo v sodelovanju z društvom Slon spoznali celoten postopek animacije, s poudarkom na razvoju domiselne ideje oziroma sporočila kot likovne podobe. Delavnica je razdeljena na več delov; na prvem se pripravlja zgodba, liki in scena, na ostalih pa sta nameščena računalnika in fotoaparata oziroma kamere. Na ta način otroci nekajkrat zamenjajo delovni prostor, delo v manjših skupinah je prijetnejše in omogoča maksimalen izkoristek časa, obenem vsak od otrok spozna vse etape ustvarjanja animiranega filma. Material, ki je posnet na delavnici se naknadno zmontira, doda zvok in opremi z napisi. Učencem tako ostane trajen spomin.

- Animirani film (vrtec, vsi razredi)

Otroci spoznavajo filmska izrazna sredstva ter proces izdelave animiranega filma. Tako razvijajo kritičen odnos do vizualnih sporočil množičnih medijev. Delavnica je prilagojena večjemu številu otrok, ki razvijajo ideje kratkega scenarija in tako dobijo možnost refleksije vsakdanjih vidnih sporočil, ki nam jih podajajo mediji.

- Grafični relief (vsi razredi)

V okviru kulturnega dneva se bomo najprej seznanili z osnovami grafičnega medija v sodobni umetnosti, saj nas že stoletja nagovarja prav zaradi njene specifičnosti ponavljanja in reproduciranja.  Za osnovo bomo vzeli klasično grafično tehniko visokega tiska – linorez. 

Mladi bodo spoznali transformacijo grafičnega medija in sicer bo osnova matrica, ki jo bomo odtisnili v kiparski material in z njo izpeljali relief in kiparski objekt. Grafika je danes vključena v široko paleto umetniških izrazov in različni umetniki ta klasičen medij vključujejo v svoje slikarstvo, oblikovanje in kiparstvo.

- Od kamna do podobe (vsi razredi)

Na likovni delavnici bomo ob izdelovanju MOZAIKA spoznavali različne načine ustvarjanja kompozicij in si zamišljali nove likovne rešitve. Cilj delavnic je spodbujanje veselja do likovnega izražanja, promoviranje individualnega likovnega izražanja, spoznavanje materialov in tehnik pri oblikovanju mozaika ter razvijanje kulturnega odnosa do dediščine mozaikov. Pri delu v kiparski delavnici se promovira praktično – doživljajsko ustvarjanje in izražanje likovnih zamisli. Mentor pripravi prostor in materiale - primerne okoliščine za izbrano delo in domisli motivacijo za udeležence, da se z zanimanjem lotijo ustvarjanja mozaika.

- Portret (vsi razredi)

Pri risanju portreta je značilna osredotočenost na posebnosti, ki nas razlikujejo. Teh pa ne moremo doseči brez praktičnega poznavanja nekaterih osnovnih zakonitosti: osnovna oblika, a/simetrija, velikost ali majhnost, šele nato se lahko ukvarjamo z detajli. Uporabimo tehnike zrcaljenja, prerisovanja ali odtisovanja, dalje pa z detajli in vzorci prikažemo, da portret ni samo fotografska podobnost, ampak hkrati tudi posebnost, odvisna od avtorjeve zamisli. Ustvarjamo s temperami, flomastri, nekaj lepila in drugimi prijaznimi materiali.

- Umetniški laboratorij (vsi razredi)

Na videz dolgočasna likovna teorija postane zanimiva, če stvari obrnemo na glavo, povečamo formate ali se stvari lotimo drugače. Velik poudarek je na doživljanju likovnosti skozi telo, zato na delavnicah otroci uporabljajo drugačne pripomočke – štampiljke, ki si jih pritrdijo na podplate, čopiči na koncu dolgih palic postanejo podaljšane roke, pleskarski valjarji zamenjajo svinčnike in barvice.

2. Glasbena umetnost

- Moj šolski bend  (1. triada OŠ)

Na glasbenem kulturnem dnevu bomo najprej poslušali kratek in zabaven nastop dveh glasbenikov Pionirskega doma s programom »Od klasike do tanga«, kar bo krasen uvod v praktično delavnico, kjer bomo iskali ritme in melodije . Kasneje bomo iz naravnega in odpadnega materiala ustvarili nekaj preprostih ritmičnih in tudi melodičnih glasbil (kastanjete, boben, brenkalo, strgalo itd.). Ob koncu bomo svoje znanje pokazali na pravem odru Festivalne dvorane.

3. Uprizoritvena umetnost

- Pred zaveso (vsi razredi)

Na gledališkem kulturnem dnevu  bomo otrokom predstavili gledališče na zabavnejši in bolj dinamičen način. Spoznali se bomo z osnovami gledališke izraznosti preko skupinskih improvizacij oziroma kratkih improviziranih iger, s pantomimo ter osnovnimi dihalnimi vajami. Ravno z aktivnim vstopom v gledališki svet so bo otrok lažje spopadel s svojo tremo, razvijal kreativnost, domišljijo, govorno spretnost, sproščenost ter postal del odrskega sveta, v katerem lahko prevzamejo najrazličnejše vloge, ki jih v običajnem življenju ne morejo ali ne smejo. Kulturni dan lahko združimo tudi z ogledom gledališke predstave (Show strahov, Lena in Lenart, Do konca) in krajšimi gledališkimi delavnicami.

- Cirkuški vrvež (vsi razredi)

Skupaj z zavodom Bufeto bomo na zabavnem, norčavem in barvitem kulturnem dnevu spoznali osnove cirkuških veščin. V prvem delu igro in vaje namenjene ogrevanju in sproščanju uma in telesa, v drugem delu pa  specifične vaje in naloge; učenje in trening veščin kot tudi dramsko–improvizacijske naloge. Z udeleženci bomo osvojili osnove zavedanja in nadzora telesa, glasu in čustvenega izraza ter prvih fizičnih veščin.

4. Intermedijska umetnost

- Cankar malo drugače (I. triada OŠ)

Začetek srečanja bo namenjen spoznavanju Cankarja in predvsem časa, v katerem je živel. Kako so v tistem času prejemali pošto in kako so se priklicali? Kako so kam prišli in kaj so namesto tablic uporabljali pri igri? Nato se bomo prek pripovedovanja spoznali s črtico Pehar suhih hrušk, jo razčlenili in spoznali neznane besede ter jih primerjali z izrazi današnjega dne. Sledila bo delavnica, ki bo namenjena predvsem igranju s črkami.

- Radio (vsi razredi)

Na radijski delavnici se učenci vseh starostnih skupin seznanijo in spoznajo z zgodovino radia, osnovnimi principi delovanja, radijskimi profili, potrebno tehnično opremo za pripravo radijskih vsebin in njihovo emitiranje. Prav tako zasnujejo in ustvarjajo svojo programsko shemo, v okviru katere pripravljajo radijske programe, jih oddajajo, evalvirajo in ustrezno arhivirajo. Tekom izobraževalnega procesa se vzpostavi »radijska skupnost«, kjer vsak posameznik (glede na izbran radijski profil – špiker, tehnik, glasbeni opremljevalec, novinar, vodja redakcije, vodja izvedbe programa…) zaseda pomembno mesto in igra pomembno vlogo pri delovanju radia kot celote.

5. Tuji jeziki in kulture

- Delavnica nemškega jezika in glasbe: Wie geht`s, Beethowen? (vsi razredi)

V naši glasbeno jezikovni delavnici lahko učenci skozi glasbo in glasbeno ustvarjanje na zanimiv in igriv način spoznajo osnove nemškega jezika, njegovega ritma in melodije. Veličastna dela nemških glasbenih velikanov bodo podlaga in vodilni motiv. Delavnica je polna igranja veselih not, petja in jezika. Učenci se spoznajo tudi z Orffovim inštrumentarijem.

- Delavnica japonske arhitekture (vsi razredi)

Delavnica na sproščen način skozi igro in različne aktivnosti medsebojno prepleta japonščino in arhitekturo. Učenci spoznajo osnove načrtovanja interierja (npr.: japonska tradicionalna soba) ter različne pristope k ustvarjanju načrta in dela z različnimi materiali (npr.: izdelava pahljače...). Na tak način spoznajo tudi osnove japonskega jezika, kulturo obnašanja ter poimenovanja bitij, stvari in materialov, ki so povezani z arhitekturo.

- Delavnica španskega jezika in slikarstva – ¡Hola, Gaudi! (vsi razredi)

Na delavnici se z učenci podamo na slikarsko obarvano popotovanje po Španiji.  Spoznamo osnove slikanja in risanja podob živali in ljudi ter s slikanjem portretov. Preko tega odkrivamo njihove značilnosti in nato na svoj način poskušamo ustvariti avtoportrete. Prav tako se seznanimo z znanimi španskimi umetniki, vizualno popotovanje pa zaključimo z arhitektom Gaudijem.

 

Cene:

Kulturni dnevi:

2 pedagoški uri 7,5 €,

3 pedagoške ure 9,5 €,

4 pedagoške ure 11,5 € na otroka.

 

Kontaktna oseba:
Vesna Tripković, vodja kulturnega oddelka 

Tel.: 031 702 802, 012348200

vesna@pionirski-dom.si

Karmen Ručigaj, tajništvo

Tel.: 012348200, 031682134

 

* Kulturne dneve izvajamo ob petkih oziroma po dogovoru.

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem