ANGLEščINA: Za srednješolce (ANG)

Ničesar še niste dodali med Prijave.

Cilj tečajev za srednješolce je pridobivanje spretnosti tekočega govora in pisanja, nadgradnja rabe slovničnih strukturo angleškega jezika ter spoznavanje kulture angleško govorečih držav s poudarkom na razumevanju kulturne raznolikosti in zgodovinskega razvoja jezika.

Celoletni programi
14 +

Glede na stopnjo predznanja dijake razdelimo v skupine, ki so zasnovane tako, da dijaki pridobivajo znanje, ki ga posamezna stopnja zahteva. Tečaji angleškega jezika temeljijo na vseh štirih osnovnih jezikovnih spretnostih, t.j. slušnega in bralnega razumevanja ter govornega in pisnega izražanja. Osredotočamo se na izboljšanje komunikacijskih spretnosti, predvsem govora. Zaradi majhnega števila udeležencev po skupinah tečajniki lahko učinkoviteje utrjujejo že spoznane strukture ter širijo besedišče. Še posebej smo pozorni, da dijake ustrezno stimuliramo in vzpodbujamo njihovo izražanje v tujem jeziku.

 

Spoznavanje anglo-saksonske kulture vzgaja dijake v humanističnem duhu s primerjanjem tuje kulture z domačo, s spoznavanjem njene posebnosti in drugačnosti dijaki razvijajo strpen odnos do drugačnosti in hkrati utrjujejo svojo identiteto. V okviru jezikovnih tečajev se dijaki spoznavajo s kulturo, zgodovino, civilizacijo ter s šegami in tradicijami anglo-saksonskih dežel. Spoznajo tudi angleške literate, umetnike, znanstvenike in druge znane osebnosti. Posamezne teme obravnavamo modularno. 

 

Dopolnilna znanja, pridobljena pri celoletnih in krajših tečajih, naši tečajniki obogatijo še z opravljanjem mednarodnih izpitov Cambridge English, ki so v skladu z lestvico Skupnega Evropskega okvira za tuje jezike od stopnje A1 do C2. Več o izpitih si lahko preberete TUKAJ.


Tečaji so zasnovani za različne starosti in stopnje, od popolnih začetnikov do tistih s predznanjem. Vsebina vsakega tečaja se prilagaja glede na cilje in želje tečajnikov. Omogočamo tudi vpis na individualne ure in ure v dvojici ter trojici. Tečajniki sodelujejo na različnih razstavah, projektih, festivalih in zaključni prireditvi, prav tako pa lahko opravljajo tudi bralno značko Pionirskega doma. 

  

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem