BRALNA KULTURA: Črkarija

Ničesar še niste dodali med Prijave.

Program Črkarija je namenjen pridobivanju izkušenj s pismenostjo ter razvija sposobnosti komunikacije pri najmlajših.

Celoletni programi
4-6 let

Pri razvoju branja in pisanja gredo učenci skozi različne faze razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti. Na igriv način se spoznavajo z abecedo ter ostrijo svoj sluh za zven posameznih glasov. Učni listi so namenjeni grafičnem zapisovanju, prepoznavanju črk v besedah. Ure so zasnovane na igri, pri katerih z različnimi didaktičnimi pripomočki zaposlimo čutila otrok. S pomočjo pripomočkov (pravljice, lutke, plastelin, pesek, voda, zvočni posnetki, različne didaktične igre, slikarski pribor,…) približamo otrokom svet pisanja. Učni listi so namenjeni dopolnjevanju naučenega in utrjevanju znanj v domačem okolju.

 

Didaktični pristop:

Prvi del programa temelji na sistematičnem razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti:

 • jezikovni vzgoji
 • razvijanje govornega sluha - slušno razčlenjevanje in razločevanje
 • razvijanje vidnega razčlenjevanja in razločevanja.

 

V drugem delu programa otroke pripravljamo na pisanje in branje: 

 • grafomotorične vaje,
 • vaje za razločevanje prostorskih odnosov,
 • risanje in pisanje črk,
 • branje.

 

Cilji:

 • omogočiti otrokom stimulativno didaktično in literarnoestetsko okolje,
 • razvijati predbralne in predpisalne spretnosti,
 • razvijati sporazumevalne veščine,
 • razvijati jezikovne zmožnosti in izkušnje s pripovedovanjem,
 • razvijati slušne zaznave in izgovorjave,
 • razvijati glasovno zavedanje,
 • razvijati grafomotorične spretnosti.
Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem