Tečaji in delavnice

Ničesar še niste dodali med Prijave.
Podrobneje
Celoletni programi
Kratki programi
Individualne ure
Prikaži
PODROBNO
Uprizoritvena umetnost

Uprizoritvena umetnost odpira vrata v drugačne odrske svetove, širi našo domišljijo in krepi samozavest. Na urah gledališča, cirkusa in plesa razgibamo naše možgane in telo in si postavljamo vedno nove izzive. Pri tem krepimo naš individualni izraz in delo v skupini.

Uprizoritvena umetnost
Gledališče
6 + 18 +

Gledališče v Pionirskem domu odlikujejo sproščena komunikacija, brezmejna domišljija, razigranost, svoboda izraza, zabavno in ustvarjalno reševanje problemov ter skrb za drug drugega. Na osnovi tehnik gledališke improvizacije mladi udeleženci pridobivajo in krepijo socialne in individualne veščine, se urijo v javnem nastopanju, razločnem, glasnem in jasnem govoru, se vživljajo v različne vloge, čustva, stanja, sodelujejo z drugimi in hkrati pridobivajo izkušnje prevzemanja pobude, se urijo optimalno delovati v stresnih situacijah ter se učijo, kako si jih olajšati in nasploh pridobivajo dragocene gledališke, odrske in življenjske izkušnje.

Uprizoritvena umetnost
Ples
4 + 18 +

Otroci raziskujejo svojo sposobnost gibanja in skozi določene gibalne interpretacije ozaveščajo svojo telesno shemo. Program omogoča sodelovanje že najmlajšim takoj, ko so sposobni razumeti gibalno strukturo in se integrirati v skupino.

Uprizoritvena umetnost
Cirkus in klovnada
8 +

Cirkus je igra - rastemo skozi igro; cirkus je univerzalnost - iz univerzalnosti se rojevajo izjemnosti; cirkus je skupnost - ustvarjanje skupaj je veselo; cirkus je uspeh; cirkus je tveganje brez nevarnosti.

Vizualna umetnost

Otroci skozi vizualno umetnost, povezano s čutno - zaznavnim načinom komuniciranja, izražajo vsakdanje izkušnje sveta. Na delavnicah z individualnim pristopom razvijamo pri otroku lastno govorico, s katero razvija sposobnosti likovne vizualizacije ter višjo raven kulturne zavesti in občutljivosti.

Vizualna umetnost
Kiparske delavnice za odrasle (izvajalka Nina Koželj)
18 +

Vizualna umetnost
Slikarske delavnice za otroke
5-10 let 11-14 let

Na programu otroci razvijajo samostojno izražanje, seznanijo se z različnimi tehnikami risanja in slikanja ter s tem pridobijo priložnost opredmetiti svoje želje. S sliko ali risbo imajo priložnost javno spregovoriti na likovni način.

Vizualna umetnost
Kiparske delavnice za otroke in mladino
6 +

Otroci in mladostniki v sproščenem vzdušju delavnice razvijajo ustvarjalni odnos do materialov, tehnik in izbrane likovne naloge. Pozitivna likovna izkušnja obogati njihovo zaznavo in kreativno interakcijo s svetom, ki jih obdaja.

Vizualna umetnost
Slikarske delavnice za najstnike
7-10 let 11-14 let

Slikarske delavnice namenjene otrokom od 10. leta dalje so zastavljene kot dejavnost, ki ne vpliva le na otrokov razvoj kreativnega razmišljanja in likovnega izražanja, temveč spodbuja tudi njegovo samozavest ter socialno interakcijo preko likovnega ustvarjanja. Otroci bodo spoznali raznovrstne risarske in slikarske tehnike, preko katerih bodo ustvarjali različne motive. Nekateri izpostavljeni motivi so: tihožitje, figura, portret, avtoportret, krajina, risanje po spominu/domišljiji.

Vizualna umetnost
Grafične delavnice
8 +

Leta 2009 smo v Art Centru ponovno pričeli izvajati delavnice grafike, ki so nekoč močno zazanamovale likovno dejavnost Pionirskega doma. Nekoč Bogdan Borčič, danes Zora Stančič so imena, ki so in še vedno zaznamujejo pristop in način dela grafičnih delavnic.

Vizualna umetnost
Priprava na sprejemne izpite za SŠ, ALOU
14 + 18 +

Program je namenjen učencem višjih razredov osnovnih šol in dijakom srednjih šol in študentom Ponuja osnove risanja in pripravo na sprejemne izpite likovnih smeri.

Vizualna umetnost
Kiparske delavnice za odrasle (izvajalec: Boris Beja)
15 + 18 +

Udeleženci spoznavajo osnovne principe oblikovanja v glini. Z urjenjem spretnosti in opazovanja izdelajo portret, figuro ali drugačno izvirno skulpturo. V nadaljevanju spoznajo tudi druge kiparske materiale in tehnike.

Vizualna umetnost
Grafične delavnice za odrasle
18 +

Na delavnici se spoznajo s klasičnimi tehnikami grafike, krepijo abstraktno mišljenje in anticipacijo rezultatov. Obenem dopolnjujejo izročilo mesta Ljubljane kot prestolnice klasične grafike v svetu nasploh (ljubljanska grafična šola, ALUO in Grafični bienale).

Vizualna umetnost
Slikarske delavnice za odrasle
18 +

Na delavnici se slušatelji spoznavajo s klasičnimi tehnikami slikarstva, gojijo kreativno in abstraktno razmišljanje in analizirajo lastne likovne rezultate.

Vizualna umetnost
Šola šivanja in oblikovanja
8 +

V okviru dejavnosti otroci izvedo, kako in iz česa nastanejo obleke, modni dodatki in tekstil za dom. Spoznajo, da smo ljudje tisti, ki jih z ljubeznijo in pozornostjo oblikujemo, trgovina pa kraj, kjer jih samo kupimo.

Vizualna umetnost
Likovne delavnice za osebe s posebnimi potrebami
8 + 15 +

V Pionirskem domu pripravljamo izvedbo različnih kulturno-umetniških delavnic z mladimi s posebnimi potrebami in njihovimi mentorji.

Glasbena umetnost

Glasba je umetnost časa, je nesnovna umetnost in zato sta tudi njeno ustvarjanje in posredovanje drugačna. Na delavnicah z individualnim pristopom pri otroku razvijamo glasbene sposobnosti, spodbujamo ustvarjanje avtorskih skladb in omogočamo javno nastopanje.

Glasbena umetnost
Glasbene urice
4 +

Otroci bodo aktivirali čutne poti skozi glasbo - od najosnovnejših glasbenih pojmov (ritem, melodija…) do igranja na lastna glasbila in Orffova glasbila. Z izkustvenim učenjem si bodo razvijali ritmični in melodični posluh.

Glasbena umetnost
Glasbena pripravljalnica
4 +

Program je pripravljalnica za individualno učenje posameznega inštrumenta. Teoretično znanje nadgrajujemo z igranjem na različna Orffova glasbila obenem pa spoznavamo tudi različne družine glasbil- tipkala, godala,...

Glasbena umetnost
Učenje petja
8 + 18 +

Program omogoča učenje petja ne glede na predznanje in je namenjen vsem, ki imajo veselje do petja ter nastopanja ter si želijo ob zabavnem in sproščenem načinu učenja pridobiti nova znanja in izkušnje.

Glasbena umetnost
Učenje klavirja
8 + 18 +

Program spodbuja ljubezen do igranja klavirja in poslušanja kakovostne glasbe. Namenjen je otrokom, ki bi se radi naučili igrati inštrument in jim omogoča nastopanje v glasbenih skupinah.

Glasbena umetnost
Učenje kitare
8 + 18 +

Program omogoča učenje kitare vsakemu otroku, ne glede na predznanje. Gre za individualno obliko dela, kjer otrok spozna glasbeno teorijo in različne kitarske tehnike ter spozna osnove aranžiranja in skladanja.

Glasbena umetnost
Učenje bas kitare
8 + 18 +

Program omogoča razumevanje vloge basista, osvojitev pravilne tehnike igranja ter osnovnih bas obrazcev. Z individualnim delom pedagog prilagaja program otrokovemu predznanju in sposobnosti.

Glasbena umetnost
Učenje bobnov
8 + 18 +

Program omogoča spoznavanje z osnovami igranja bobnov, sposobnost kreiranja svojega ritma, ki se ga udeleženec nauči tudi pravilno notno zapisati. Spodbujamo sodelovanje z drugimi glasbeniki in razvijamo čut za glasbeno svobodo.

Glasbena umetnost
Učenje saksofona ali blok flavte
8 + 18 +

Učenje zajema branje not, različne tehnike igranja, razvijanje posluha, spoznavanje različnih glasbenih zvrsti od slovenske ljudske, narodno-zabavne, slovenske in tuje popularne glasbe ter klasike.

Glasbena umetnost
Učenje violine
8 + 18 +

Program omogoča učenje violine vsakemu otroku, ne glede na predznanje. Gre za individualno obliko dela, kjer otrok spozna glasbeno teorijo in različne violinske tehnike ter razvija muzikalnost.

Znanost za otroke

Otroci svet spoznavajo z lastnimi rokami, glavo in srcem. Učni princip spoznavanja sveta ni vezan na papir, knjigo, svinčnik temveč na vsa možna čutila. Skozi eksperimentiranje preverjajo svoja vprašanja in domneve ter svobodno in ustvarjalno spoznavajo svet, ki nas obdaja.

Znanost za otroke
ART lab
7 - 12

Program UMETNIŠKI LABORATORIJ bo otrokom ponudil dve temeljni izkušnji. V prvem delu ustvarjanja bo v vlogi tehnologa, raziskovalca izdelal stroj, kinetični pripomoček, ki ga bo v nadaljevanju uporabil za stvaritev likovnega dela ali dejanja. V tako imenovanem znanstvenem, inženirskem delu bodo spoznali različne znanosti in tehnologije (mehanika, robotika, mehatronika, elektrotehnika, elektronika, strojništvo, računalništvo, telekomunikacija,) s katerimi bodo skonstruirali tehnološko napravo, ki jim bo omogočila likovno ustvarjanje, katerega produkt bo likovno delo. Tako se bo otrok sprehodil po premici od vloge znanstvenika, konstruktorja-tehnologa- preizkuševalca/raziskovalca tehnološkega pripomočka do ustvarjalca likovnega dela.

Znanost za otroke
Mladi raziskovalci
4 +

Otroci na delavnicah s konkretnimi poskusi odkrivajo zakonitosti osnovnih pojavov okoli nas, kot so zrak, voda, ogenj, elektrika, magnetizem ter razvijajo ostrino opazovanja in zaznavanja, ugotovitve pa preverjajo s poskusi.

Bralna kultura

Otroci počasi, brez hitenja spoznavajo čarovnijo sestavljanja črk v besede. Na krilih domišljije širijo besedni zaklad, se učijo pripovedovati, a tudi poslušati druge. Iščejo zgodbe, ki se skrivajo povsod, ne le v knjigah.

Bralna kultura
Črkarija
4-6 let

Program Črkarija je namenjen pridobivanju izkušenj s pismenostjo ter razvija sposobnosti komunikacije pri najmlajših.

Učna pomoč

Če gre pri otroku za bolj specifične težave pri učenju, zaradi katerih potrebuje več prilagoditev metod in oblik poučevanja, se lahko vključi k dodatni individualni ali skupinski pomoči. Ta oblika pomoči je orientirana na posebne potrebe učenca, poteka individualno ali v majhnih skupinicah (po dva ali trije učenci, ki imajo zelo podobne težave). V sklopu te pomoči se natančneje diagnosticira otrokove primanjkljaje in močna področja. Pomoč za mlajše poteka v obliki korekcijskih vaj pri začetnem branju (tehnike za vezano branje, razumevanje prebranega,…) in pisanju (grafomotorika, drža pisala, tehnike za zapomnenje črk,…) ter računanju (pomoč z različnimi konkretnimi didaktičnimi pomagali, orientacija, osvajanje pojma števila,….). Pri starejših učencih pa so te ure namenjene obdelovanju določenih besedil, dodatni razlagi in utrjevanju posameznih poglavij predmeta, učenju izdelave miselnih vzorcev in izpiskov. 

Osnovni cilj je, da s skupnimi močmi, različnimi metodami in kakovostnim pristopom ter odnosom pomagamo otroku zapolniti vrzeli v znanju in usvojiti določeno snov z razumevanjem. V sklopu te pomoči se natančneje diagnosticira otrokove primanjkljaje in močna področja. Za učinkovitejše prepoznavanje in načrtovanje pomoči posameznemu učencu z učnimi težavami morajo inštruktorji prepoznati učne težave in njihove vzroke, izdelati strategijo in delovati po temeljnih načelih.

Ker je učna pomoč zastavljena kot individualni pouk, so cilji pedagoga usmerjeni v obravnavo učenca kot celote. Poleg samega podajanja in piljenja znanja, se posvetimo odpravi strahov npr. pri učenju tujega jezika in pridobivanju na samozavesti v varnem in spodbudnem okolju (ki je temelj uspešnega učenja).
Pomemben cilj, h kateremu stremimo za vsakega posameznega učenca, je iskanje načina učenja, ki bo uporabniku v bodoče dobro služil. V skladu s tem se prilagajajo tudi metode in oblike dela.

Učna pomoč
Učna pomoč
6 +

Če gre pri otroku za bolj specifične težave pri učenju, zaradi katerih potrebuje več prilagoditev metod in oblik poučevanja, se lahko vključi k dodatni individualni ali skupinski pomoči. Ta oblika pomoči je orientirana na posebne potrebe učenca, poteka individualno ali v majhnih skupinicah (po dva ali trije učenci, ki imajo zelo podobne težave). V sklopu te pomoči se natančneje diagnosticira otrokove primanjkljaje in močna področja. Pomoč za mlajše poteka v obliki korekcijskih vaj pri začetnem branju (tehnike za vezano branje, razumevanje prebranega,…) in pisanju (grafomotorika, drža pisala, tehnike za zapomnenje črk,…) ter računanju (pomoč z različnimi konkretnimi didaktičnimi pomagali, orientacija, osvajanje pojma števila,….). Pri starejših učencih pa so te ure namenjene obdelovanju določenih besedil, dodatni razlagi in utrjevanju posameznih poglavij predmeta, učenju izdelave miselnih vzorcev in izpiskov.

Medijska umetnost

Izobraževalni programi v ospredje postavljajo pomen medijskega opismenjevanja, aktivne participacije in razvijanja medijske pismenosti, kar se v času poplave medijskih vsebin in pogosto instantne hiperprodukcije kaže kot izjemnega pomena v procesu sekundarne (formalne in neformalne) socializacije.

Medijska umetnost
Radijske delavnice
9 +

Otroci se na delavnicah seznanijo z zgodovino radia in spoznajo profile njegovih ustvarjalcev, osnovne principe delovanja, potrebno tehnično opremo za pripravo vsebin in njihovo oddajanje. Ob tem zasnujejo in ustvarjajo tudi svojo programsko shemo, v okviru katere vsak teden pripravljajo radijski program, ga v živo oddajajo ter evalvirajo in ustrezno arhivirajo.

Medijska umetnost
Animirani film
9 +

Otroci bodo dobili celovit vpogled v osnove pisanja zgodb in ustvarjanja animiranih filmov, razvijali celostni estetski čut in začeli postopoma oblikovati lastno filmsko govorico. Ustvarili bodo kratek animirani film.

Medijska umetnost
Filmske delavnice
10 +

Otroke spodbujamo k ustvarjalnosti ter razvijamo avdiovizualni okus mladih filmskih navdušencev. Seznanili se bomo z zakonitostmi filmske govorice ter preko gibljivih podob izvabili lastno obliko izražanja.

Cenik za celoletne programe Pionirskega doma

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem