Kulturni dnevi za osnovne in srednje šole

04.03.2016

 

 

Čas izvedbe: od 2 do 4 pedagoške ure

Cena: 2 pedagoški uri 5 €,
            3 pedagoške ure 6 €,
            4 pedagoške ure 7 € na otroka.

 

Seznam kulturnih dnevov, ki jih izvajamo:

 

ANIMIRAJMO ZGODBO, delavnica animiranega filma z društvom Slon

 

Mentorici: Andreja Goetz, Maša Ogrizek

 

Zasnova:

Delavnice animiranega filma so zasnovane tako, da otroci spoznajo celoten postopek animacije, poudarek pa je tako na razvoju domiselne ideje oziroma sporočila kot likovne podobe.  Primeren je za otroke od 1. do 9. razreda, glede na starost in morebitno predznanje pa prilagodimo samo zahtevnost posamične delavnice.

 

Struktura delavnice:

Delavnica je narejena na način t. i. otokov: na prvem se pripravlja zgodba, liki in scena, na ostalih dveh »otokih« pa sta nameščena računalnika in fotoaparata oziroma kameri. Na ta način je mogoče hkratno delo več skupin otrok, ki po določenem času zamenjajo delovni prostor. Delo v manjših skupinah je prijetnejše in omogoča maksimalen izkoristek časa, obenem vsak od otrok spozna vse etape ustvarjanja animiranega filma. Animiramo v tehniki stop motion, materiali, iz katerih ustvarjamo like in scenografijo pa se razlikujejo – od papirja do plastelina ipd. Na delavnicah vedno vnaprej pripravimo ohlapen vsebinski okvir in likovno zasnovo, znotraj katerih pa spodbujamo otroke k samostojnemu ustvarjanju, zaradi česar potem končni izdelek res doživljajo kot avtorski. Material posnet na delavnici Andreja Goetz naknadno še zmontira in doda zvok, opremi z napisi ipd., nato pa animirani film pošljemo mentorjem šolskih skupin. 

 

 

DELAVNICA FOTOSTRIPA

 

mentorja: Maša Ogrizek (recenzentka, mladinska pisateljica), Jaka Žilavec (diplomant digitalnih umetnosti in praks)

 

Zasnova:

Delavnica fotostripa je v prvi vrsti praktična, je zelo dinamična in v sebi združuje prvine tako stripa, fotografije in filma kot tudi kreativnega pisanja, zaradi česar je primerna predvsem za učence zadnje triade (12-14 let), ki lahko v obliki fotostripa izrazijo bodisi lastno izkušnjo bodisi fiktivno zgodbo.  

 

Struktura delavnice:

Delavnica je sestavljena tridelno:

-          Na začetku je kratek teoretični uvod, na katerem mentorja prek konkretnih primerov predstavita osnovne zakonitosti fotografiranja za fotostrip (kadriranje, filmski plani, raba različnih rakurzov ipd.), značilnosti stripa (različni tipi oblačkov ipd.). Sledi delo po skupinah (3-5 učencev v vsaki), vsaka od njih s pomočjo mentorjev oblikuje idejo/sinopsis za svoj fotostrip.

-          Fotografiranje: učenci se odločijo bodisi za igrani ali »animirani« tip fotostripa – v prvem prizore odigrajo sami, v drugem fotografirajo postavitve figuric v prostoru.

-          Postprodukcija: posnete fotografije se prenesejo na računalnik, učenci z mentorjema izberejo najbolj uspele, jih obdelajo in sestavijo v pripoved. Na koncu jih še opremijo s tekstom v stripovskih oblačkih.

Vsaka od skupin izdela svoj strip na eni ali dveh straneh, ki ga po končani delavnici tudi prejmejo v pdf. formatu (in ga po želji kasneje naprintajo).

 

GLASBENA DELAVNICA

 

Mentorica: Teja Bitenc (glasbena in gledališka pedagoginja)

 

Zasnova:

Glasbene delavnice so zasnovane tako, da otroci spoznajo osnovne glasbene pojme. Primeren je za otroke od 1. do 3. razreda, glede na starost in morebitno predznanje pa prilagodimo samo zahtevnost posamične delavnice.

 

Struktura delavnice:

Glasbeni kulturni dan je namenjen vsem malim in velikim ljubiteljem glasbe. Začetek srečanja je namenjen spoznavanju z osnovnimi glasbenimi pojmi. Kaj je ritem? Kaj je melodija? Kaj so lastna glasbila? Na koliko načinov lahko z lastnim telesom poustvarjaš oboje? Kakšna je razlika med pesmijo in skladbo? Na vsa in še mnoga vprašanja bomo aktivno iskali odgovore tudi s pomočjo preprostih improvizacijskih glasbenih iger (glasbeni odmev, prepoznaj zvok, katera žival se oglaša itd.). Nato bomo iz naravnega in odpadnega materiala ustvarili nekaj preprostih ritmičnih in tudi melodičnih glasbil (kastanjete, boben, brenkalo, strgalo itd.). Ob koncu glasbenega kulturnega dne pa bomo pridobljeno znanje in glasbila uporabili pri reproduciranju glasbe. Tako bomo peli in plesali ter poustvarjali glasbo na mnoge načine.  

 

GLEDALIŠKA DELAVNICA

 

Mentorica: Urša Strehar Benčina (gledališka pedagoginja)

 

Zasnova:

Gledališke delavnice so zasnovane tako, da otrokom predstavijo gledališče na zabavnejši in dinamičen način in ne zgolj in samo preko gledaliških predstav. Primeren je za otroke od 1. do 9. razreda, glede na starost in morebitno predznanje pa prilagodimo samo zahtevnost posamične delavnice.

 

Struktura delavnice:

Skupino vodi in usmerja gledališki pedagog, ki z mladimi igralci tudi aktivno sodeluje pri odrskem ustvarjanju oz. gledališki igri. Skupin je lahko več. Po kratkem opisu in navodilih o igri na odru se otroci sami spopadejo z gledališkim ustvarjanjem in improviziranjem na odru. Otroci igrajo skupaj z improvizatorjem iz gledališkega studia, kar jih še dodatno motivira.

Spoznajo se z osnovami gledališke izraznosti preko tako imenovanih skupinskih improvizacij oz. kratkih improviziranih iger. Pridobivajo čedalje večje zaupanje vase in v svojo igro. Poleg improvizacij, ki so temelj gledališkega ustvarjanja, pa otroci aktivno spoznajo tudi pantomimo, nekaj osnovnih impro disciplin ter osnovne dihalne vaje.

Osnovni namen je otrokom predstaviti gledališče na zabavnejši in dinamičen način in ne zgolj in samo preko gledaliških predstav. Otrok aktivno sodeluje pri odrskem ustvarjanju in se tako spopade s svojo tremo, razvija kreativnost, domišljijo, govorno spretnost, sproščenost. Ima priložnost igrati z drugimi mladostniki, ki se v gledališki izraznosti kalijo že kar nekaj let, kar je prav tako pomembna in redka izkušnja. Na tak način otroci postanejo del odrskega sveta, v katerem lahko prevzamejo najrazličnejše vloge, ki jih v običajnem življenju ne morejo ali ne smejo. Tako lahko zaživijo in se uresničijo njihove skrite želje, hkrati pa se spoznajo s temelji gledališkega udejstvovanja.

 

LIKOVNA  DELAVNICA – MOZAIK

 

Mentorja: Rosalia Arnšek, Boris Beja

 

Zasnova:

Likovne delavnice so zasnovane tako, da otroci ustvarijo svoj mozaik in se srečajo z dediščino mozaikov, ki se je razvila v slovenskem kulturnem prostoru in po svetu.  Primerne so za otroke od 1. do 9. razreda, glede na starost in morebitno predznanje pa prilagodimo samo zahtevnost posamične delavnice.

 

Struktura delavnice:

Pri delu v kiparski delavnici se promovira praktično – doživljajsko ustvarjanje in izražanje likovnih zamisli. Mentor pripravi prostor in materiale - primerne okoliščine za izbrano delo in domisli motivacijo za udeležence, da se z zanimanjem lotijo ustvarjanja mozaika. Otroci spoznavajo različne načine ustvarjanja mozaičnih kompoziciji, in si zamišljajo nove likovne rešitve.

Cilj delavnic je spodbujanje veselja do likovnega izražanja, spoznavanje in razvijanje izraznih možnosti pri mozaičnih kompozicijah, promoviranje individualnega likovnega izražanja, spoznavanje materialov in tehnik pri oblikovanju mozaika ter razvijanje kulturnega odnosa do dediščine mozaikov.

 

LIKOVNA  DELAVNICA – Ustvarjalno na kvadrat v Galeriji Škuc

 

Mentor: Boris Beja

 

Galerija Škuc že od leta 1978 nagovarja širšo javnost s svojim raznolikim in aktualnim umetniškim programom. Galerija mesečno pripravi vsaj eno umetniško razstavo, kjer se predstavljajo tako slovenski kot tudi tuji umetniki. Razgiban razstavni program se vključuje v sodobni umetniški sistem, ki pa od gledalca zahteva drugačne protokole opazovanja, kot smo jih morda vajeni pri branju standardnih in klasičnih umetniških razstav. Za sodobne umetnine se velikokrat sliši, da z gledalcem komunicirajo, kar pomeni, da je sodobni gledalec v dialogu ne le z umetnino ampak tudi s kontekstom, konceptom, z drugimi umetniškimi deli v odnosu do gledanega oziroma opazovanega, v odnosu do kuratorskega koncepta…

Galerija Škuc se bo v naših druženjih spremenila v veliko delavnico, ustvarjalni inkubator, kjer bomo po branju razstave, analizi in razlagi umetniških del, svoja spoznanja prelili še v kreativni proces, ki se bo odvijal v galerijskem prostoru ob samih umetniških originalih. V kreativnem procesu se bomo bodisi formalno ali pa vsebinsko navezali na razstavljena dela in tako ustvarjali svoje umetnine, z vtisi, ki smo jih videli v sami galeriji.

 

LIKOVNA DELAVNICA - GRAFIKA - RELIEF

 

Mentor: Boris Beja

 

Medij grafike nas nagovarja že stoletja prav zaradi njene specifičnosti ponavljanja in reproduciranja. Tako kot so se spreminjale vsebine in motivi, so se vzporedno z njimi razvijali tudi grafični postopki. Za osnovo bomo vzeli klasično grafično tehniko visokega tiska – linorez. Grafični proces se v našem primeru ne bo zaključil zgolj z odtisom na dvodimenzionalnem nosilcu ampak se bo ta transformiral v kiparski medij.

Grafika je danes vključena v široko paleto umetniških izrazov in različni umetniki ta klasičen medij vključujejo v svoje slikarstvo, oblikovanje in kiparstvo. Naš kulturni dan bo ponudil mladim spoznanje s transformacijo grafičnega medija in sicer bo matrica osnova, ki jo bomo odtisnili v kiparski material in z njo izpeljali relief in kiparski objekt.

Po kratki predstavitvi grafičnega medija v sodobni umetnosti bo sledila ustvarjalna delavnica in eksperimentiranje v umetniškem materialu.

 

LIKOVNA DELAVNICA - PRI UMETNIKU NA OBISKU

 

Mentor: Boris Beja

 

Raznolikost umetniških del se kaže tudi v raznolikosti umetnikovega delovnega prostora. Izkušnja gledalca v galerijskem prostoru, ko se ta sreča z umetniškim delom je mnogokrat lahko osiromašena mnogih informacij, ki bi jih gledalec lahko dobil, če bi imel priložnost ob umetniškem delu govoriti tudi z umetnikom.

Ob sodobni umetniški produkciji se mnogokrat vprašamo, kaj je želel umetnik s svojim delom sporočiti. Mladim bomo ponudili obisk slikarskega ateljeja na Starem trgu. Obiskali bomo umetnika mlajše generacije Adrijana Praznika, ki zadnja leta velja za enega vidnejših predstavnikov mlade sodobne likovne produkcije pri nas. Umetnik bo predstavil svojo prakso in svoje delo. Mladim bo ponujen vpogled v osebni prostor umetnika, kjer nastajajo grafike, manjše slike na platnih in velika platna, v katere umetnik vnaša prav posebne likovne postopke.

Kulturni dan bomo nadaljevali na istem naslovu, kjer se bomo v prostorih Galerije Škuc podrobneje spoznali s Praznikovo slikarsko-grafično tehniko prenašanja podobe s pomočjo medija. Po umetnikovem zgledu bomo ustvarili foto kopijo brez fotokopirnega stroja in tako mladim ponudili vpogled v komponiranje sodobnega umetniškega dela.

 

ARHITEKTURNA DELAVNICA - OD ZIDAKA DO BIVAKA

 

Mentorja: Boris Beja, Matej Tratnik

 

Arhitektura se zdi samoumevna, velikokrat spregledana in ljudje se sploh ne zavedamo kako pomemben je dobro oblikovan prostor za doseganje večje kvalitete bivanja. Kulturni dan Od zidaka do bivaka oziroma arhitekturni bo preko igre z materialom opozarjal na kvalitetne primere graditeljstva in nenazadnje mladim razlagal kaj sploh pomeni arhitektura, kaj je urbanizem, kaj je krajinska arhitektura, notranje oblikovanje in zakaj so vse te štiri panoge tako pomembne za naše vsakdanje življenje. 

Na delavnicah bi se, kot je v delovnem naslovu zapisano spoznavali z graditeljskimi postopki in z gradnjo arhitekturne forme. ves čas bi se delavnice odvijale v odnosu do materiala. Izdelki pa bi bili uporabni. Od okrasnih hišk iz gline, do pručke ali klopce, do tapiciranega stolčka, in vse do maket mostov, stolpnic, risbe starih arhitektur, pa vse do urbanističnih maket, kjer bi izdelali svoje idealno mesto - si odgovorili, kaj potrebuje idealno mesto, v materialu bi izdelali lahko bivališče in prezimovališče za žuželke in ptičje hišice.  

 

CIRKUS IN KLOVNADA

 

Mentorja: Ravil in Natalija Sultanov (diplomanta moskovske akademije za cirkuške umetnosti)

 

Zasnova:

Delavnice cirkusa so zasnovane tako, da zastavljenim ciljem lahko sledijo tako  popolni začetniki, kot tudi udeleženci s predznanjem. Program je namenjen vsem osnovnošolcem in je prilagojen njihovi starosti. Osnovni namen je udeležence seznaniti z osnovami cirkuških veščin.

 

Struktura delavnice:

Delavnica je sestavljena iz iger in vaj, namenjenih ogrevanju in sproščanju uma in telesa ter drugega dela, ki ga sestavljajo specifične vaje in naloge – učenje in trening veščin kot tudi dramsko – improvizacijske naloge. Udeleženci osvojijo osnove zavedanja in nadzora telesa, glasu in čustvenega izraza ter prvih fizičnih veščin. Poudarek je tako na improviziranih situacijah brez besed kot tudi govornem izražanju v vseh oblikah.

S cirkuško delavnico želimo udeležencem omogočiti, da odkrijejo skrite talente, da nadgradijo svoja umetniška izrazna znanja, predvsem pa mladim ponuditi zabavno in koristno odrsko izkušnjo.

 

 

Kontaktna oseba: 

Vesna Tripković, vodja kulturnega oddelka 
Pionirski dom - Center za kulturo mladih
Tel.: 031 702 802
vesna@pionirski-dom.si

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem