BRALNA KULTURA: Črkarija

Ničesar še niste dodali med Prijave.

Program omogoča pridobivanje izkušenj s pismenostjo. Otroci na igriv način spoznavajo vse črke od A do Ž. Pri urah ostrijo svoj sluh za zven posameznih glasov in se jih učijo tudi grafično zapisati ter prepoznavati v besedah.

Celoletni programi
3,5-5,5 let
Začetek: 13. 9. 2017

Otroci se spoznajo s pismenostjo v vseh štirih jezikovnih dejavnostih: govorjenju, poslušanju, branju in pisanju. Pri razvoju branja in pisanja gredo otroci skozi različne faze razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti.
Vsaka ura je zaključena tematska celota, v kateri se domiselno in nevsiljivo prepletajo vaje za grafomotoriko in slušno prepoznavanje; ta bolj didaktični del je vedno nadgrajen z likovnim izražanjem in lutkovno oziroma dramsko igro. Otroci preko zgodb spoznavajo ne le posamezne črke, ampak tudi lepoto pisane in govorjene besede, obenem pa igraje osvajajo tudi nova znanja in se učijo kulturne komunikacije.
Prva stopnja programa temelji na jezikovni vzgoji (besedne igre, pripovedovanje pravljic in dramatizacija zgodb) in razvijanju besednega zaklada.
Skozi igro, a vendar sistematično razvijamo dejavnosti pri poslušanju, ob katerem vadijo vidno in glasovno razčlenjevanje in razločevanje. Program otroke pripravlja na pisanje, preden črko spoznamo v njeni grafični podobi, jo poskušamo doživeti s pomočjo vseh čutil zato v tej fazi vključujemo veliko senzoričnih pripomočkov.

Druga stopnja programa nadgradi program z metodo spodbujanja branja, ki jo je v Španiji razvila Montserrat Sarto. Ta skuša bralce (v različnih fazah učenja branja) naučiti razumevanja prebranega, uživanja v prebranem in refleksije o tem. Otroci bodo na igriv način sestavljali črke v preproste besede, s pomočjo naravnega ritma delili besede na zloge, kovali rime, iskali sopomenke in preko poslušanja in pripovedovanja spoznavali lastnosti dobre zgodbe.

Te strani uporabljajo piškote (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotov.
Sprejmem